Sejarah Pendidikan kajian sejarah pembelajaran sejarah

Vol 8, No 2 (2020)

HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah

Table of Contents

Articles

Moh. Imron Rosidi, Ismaul Fitroh
95-112
Romi Arif, N. Nopriyasman, Mhd. Nur
113-128
Rina Karyani, Wardah Samiah
129-144
Syafaat Rahman Musyaqqat, Nurfadilah Fajri Rahman
145-162
Kabib Sholeh, W. Wandiyo
163-180
Erna Rosalina, Alian Syair, Syafruddin Yusuf
181-198
F. Fahruddin
199-211